Review Bảy bước tới mùa hè | Nguyễn Nhật Ánh 1

Review Bảy bước tới mùa hè | Nguyễn Nhật Ánh

“Bảy bước tới mùa hè”, có thể nói là chiếc cầu của miền kí ức mà Nguyễn Nhật Ánh đã dày công xây dựng để dành tặng cho những ai…

Read more »
Review sách Gieo mầm trên sa mạc 2

Review sách Gieo mầm trên sa mạc

Sau “Cuộc cách mang một cọng rơm”, “Gieo mầm trên Sa mạc” lại là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc và quan trọng của lão nông Masanobu Fukuoka….

Read more »
Review Suối Nguồn – Bản hùng ca tôn vinh người sáng tạo 3

Review Suối Nguồn – Bản hùng ca tôn vinh người sáng tạo

“Suối nguồn” viết về một cuộc sống tôn vinh con người và định hướng về một thế-giới-như-nó-phải-là theo lý tưởng của Ayn Rand. Tác phẩm là cuốn sách dành cho…

Read more »